<

SLEDUJTE DŮVĚRYHODNÁ MÉDIA

Chvilka pro demokracii

Jak poznat důvěryhodné médium?

Jde zjistit: Autor textu a kontakt na něj Vlastník a provozovatel média IČ firmy Stav hospodaření (na Justice.cz) Uvádí původní zdroj informací (ideálně odkaz) Ve sdělení jsou zřetelně oddělena fakta a názory autora se Reklama je označena Nezvyšuje uměle závažnost informace, např. bulvárními titulky
Zdroj a více informací: rating.nfnz.cz/about/

Chvilka pro demokracii

PŘEDPLAŤTE SI DŮVĚRYHODNÉ MÉDIUM

Chvilka pro demokracii

Proč si předplácet důvěryhodné médium?

Pomůžete tím médiu udržet si nezávislost. Nezávislá a důvěryhodná média jsou jedním z pilířů demokracie. Předplatné můžete koupit sobě, ale klidně i rodině nebo přátelům.

Chvilka pro demokracii

OVĚŘUJTE SI INFORMACE

Chvilka pro demokracii

Jak si ověřit informace?

Hledejte původní zdroje informací Ověřujte si informace z nezávislých a důvěryhodných zdrojů Srovnávejte různé pohledy na stejná témata

Chvilka pro demokracii

PRŮBĚŽNĚ SE VZDĚLÁVEJTE

Chvilka pro demokracii

Jak a proč si rozšiřovat obzory?

Choďte na veřejné přednášky a debaty. Čtete knihy, noviny, sledujte dokumenty a investigativní reportáže. Zajímejte se o současné dění i o historii. Soustřeďte se na ověřená fakta. Vzdělání je účinná zbraň proti manipulaci a propagandě.

Chvilka pro demokracii

KOMENTUJTE A SDÍLEJTE JEN OVĚŘENÉ INFORMACE

Chvilka pro demokracii

Jak se zapojit do veřejné debaty?

Komentujte dění, ale pracujte jen s ověřenými fakty Formulujte své názory co nejjasněji Pamatujte, že debatou ovlivňujete směřování celé společnosti Sdílejte jen informace z důvěryhodných zdrojů Pozor abyste nenaletěli a sami nešířili fake news

Chvilka pro demokracii

PETICE

Chvilka pro demokracii

Co jsou petice?

Je to zákonem dovolený prostředek, jak můžeme něco změnit nebo dát věci do pohybu. Petice je způsob, jak komunikovat se zvolenými zástupci a účastnit se demokratického rozhodovacího procesu. Lze ji využít ke komunikaci se státní správou nebo samosprávou.

Chvilka pro demokracii

DEMONSTRACE

Chvilka pro demokracii

Proč zrovna demonstrace?

Jedná se o standardní způsob, jak dát najevo názor Jde o běžnou součást diskuze v demokratické společnosti Svoboda shromažďování je základním lidským právem Demonstraci lze pořádat bez předchozího povolení, stačí ji oznámit

Chvilka pro demokracii

ZAPOJTE SE DO VEŘEJNÉ DISKUZE

Chvilka pro demokracii

Proč je dobré diskutovat? Diskuze je prostředkem, jak ovlivnit dění okolo sebe V diskuzi si rozšiřujeme obzory a učíme se vzájemně si naslouchat Díky diskuzi si tříbíme názory a lépe chápeme názory ostatních

Kde se můžete zapojit do diskuze? Veřejné debaty Sociální sítě Média Komunikace se státní správou a samosprávou

Chvilka pro demokracii

BAVTE SE O POLITICE SE SVÝMI BLÍZKÝMI, I KDYŽ MAJÍ ODLIŠNÉ NÁZORY

Chvilka pro demokracii

Proč má cenu bavit se o politice, i když spolu nesouhlasíte

Jedině tak si můžete vzájemně lépe porozumět Bude pro vás snazší si oboustranně naslouchat a respektovat se Nemusíte spolu souhlasit, ale dialog je dobrý začátek Lépe se poznáte

Chvilka pro demokracii

HLEDEJTE, CO VÁS SPOJUJE S LIDMI, SE KTERÝMI NESOUHLASÍTE

Chvilka pro demokracii

Proč hledat společnou řeč?

I s názorovými oponenty máme často společného víc, než bychom čekali. Třeba strach o rodinu a o budoucnost nebo zálibu v zahrádkaření. Na tom, co nás spojuje, můžeme budovat vzájemnou důvěru a porozumění.

Chvilka pro demokracii

ZKOUŠEJTE POROZUMĚT OSTATNÍM

Chvilka pro demokracii

Jak lépe pochopit lidi kolem nás?

Zjišťujte, proč lidem jejich názory dávají smysl a jak k nim dospěli Poznávejte, na základě čeho jsou vaše názory stejné nebo odlišné Buďte trpěliví

Chvilka pro demokracii

UDRŽUJTE DOBRÉ SOUSEDSKÉ VZTAHY

Chvilka pro demokracii

Dobré sousedské vztahy se promítají do vašeho okolí i do politiky

Můžete lépe zvelebovat vaše okolí, řešit problémy a hájit společné zájmy.Zlepšíte vzájemnou komunikaci a můžete si efektivněji pomáhat.Dozvíte se nejčerstvější místní novinky, o kterých jste třeba neměli ani tušení.

Chvilka pro demokracii

POMÁHEJTE ORGANIZOVAT AKCE, KTERÉ SPOJUJÍ MÍSTNÍ OBČANY

Chvilka pro demokracii

Podílejte se na budování místní komunity

Jednou za čas zkuste uspořádat sousedské setkání, dobročinný bazar nebo třeba koncert.Akce tohoto druhu upevňují místní komunitu a prospívají rozvoji občanské společnosti.Můžete se přidat k některému z místních spolků, který akce organizuje. Manuál pro organizátory aktivit ve veřejném prostoru ZDE.

Chvilka pro demokracii

ZAJÍMEJTE SE O ČINNOST MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Chvilka pro demokracii

V čem jsou spolky prospěšné?

Spojují lidi a dávají jim možnost zvelebovat společné místo nebo rozvíjet sdílené myšlenky.Vytváří se kolem nich komunita lidí, kteří si díky nim více rozumí a jsou si blíž.Spolky mají větší vliv než jednotlivec: lidé díky nim lépe prosazují společné zájmy.

Chvilka pro demokracii

POMÁHEJTE POŘÁDAT DEBATY NEBO SHROMÁŽDĚN

Chvilka pro demokracii

Proč pořádat debaty a shromáždění?

Debata patří k základním stavebním kamenům demokracie. Výměna informací i názorů člověka obohacuje. Skutečné setkání lidí je mnohem cennější než debatování na sociálních sítích. Uspořádat debatu nebo shromáždění je snadné. Administrativně náročnější jsou aktivity ve veřejném prostoru. Chcete poradit? Napište nám!

Chvilka pro demokracii

VOLTE ZODPOVĚDNĚ

Chvilka pro demokracii

Jak volit zodpovědně?

Rozhodujte se podle podstatných informací: Jakou práci už daná strana nebo kandidát odvedli? Jaký má program? Jakou minulost mají její kandidáti? Myslete na budoucnost a nenaleťte planým slibům. Slibovat umí každý. Nenechte se opít marketingovým rohlíkem: TV spoty, plakáty a dárky jsou jen pozlátko.

Chvilka pro demokracii

RESPEKTUJTE ZODPOVĚDNÉ POLITIKY

Chvilka pro demokracii

Politici a občanská společnost

Politici jsou zvolení zástupci občanů, kteří jim dali svoji důvěru. Respektujme politiky, kteří dodržují demokratická pravidla a pracují pro veřejné blaho. Ani demokraticky zvolený politik není nedotknutelný. Je normální politiky kontrolovat.

Chvilka pro demokracii

ZAJÍMEJTE SE O PROBLÉMY SVOJÍ OBCE

Chvilka pro demokracii

Každý může měnit své okolí k lepšímu

Zjistěte si, jak funguje zastupitelstvo ve vaší obci nebo městské části. Nenechte se odradit. Ve vaší obci můžete ovlivnit víc věcí, než se na první pohled zdá. Komunikujte napřímo se svými zastupiteli. Dejte najevo spokojenost i to, co vás trápí.

Chvilka pro demokracii

SLEDUJTE DODRŽOVÁNÍ DEMOKRATICKÝCH PRAVIDEL VE STÁTNÍ SPRÁVNĚ

Chvilka pro demokracii

Férovost státní správy hlídáme společně

Státní správa je placená z daní občanů. Má sloužit lidem, ne politikům. Zorientujte se v oblastech státní správy, které vás zajímají nebo souvisejí s tím, čemu se věnujete. Nebojte se ozvat, jakmile tušíte, že jsou demokratická pravidla porušována. Sledujte důvěryhodná média, která dodržování pravidel hlídají.

Chvilka pro demokracii

KOMUNIKUJTE SE SVÝMI ZASTUPITELI

Chvilka pro demokracii

Jak komunikovat s místními zastupiteli?

Sledujte, co má zastupitelstvo na programu. Buďte v obraze. Choďte na veřejná zasedání a sledujte své zastupitele na sociálních sítích. Můžete jim také poslat e-mail, dopis nebo je požádejte o osobní schůzku. Sdílejte se zastupiteli své zkušenosti a dávejte jim konstruktivní zpětnou vazbu.

Chvilka pro demokracii

STAŇTE SE PŘÍZNIVCEM POLITICKÉ STRANY NEBO DO NÍ VSTUPTE

Chvilka pro demokracii

Proč je dobré podporovat politickou stranu nebo do ní vstoupit?

Můžete efektivně ovlivnit dění ve společnosti. Být součástí politické strany je šance prosadit něco nového. Pomůžete tomu, aby měly vám sympatické myšlenky větší ohlas ve společnosti. V demokratických stranách jsou otevřené příležitosti pro každého. Budete mít vliv na dění ve straně, která je vám názorově blízká. Máte šanci se něco přiučit.

Chvilka pro demokracii

ZVAŽTE KANDIDATURU

Chvilka pro demokracii

Proč kandidovat a co to znamená?

Každý má právo kandidovat ve volbách. Jedna z výhod demokracie. Příležitost ovlivnit dění kolem sebe a podpořit vám blízké myšlenky. Můžete se připojit na kandidátku strany, kterou podporujete nebo jste jejími členy. Kandidovat můžete třeba do zastupitelstva vaší obce nebo do parlamentu. Ale můžete to zkusit i na prezidenta. Další z výhod demokracie.

Chvilka pro demokracii

DÁVEJTE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝM ORGANIZACÍM ZPĚTNOU VAZBU

Chvilka pro demokracii

Jak dávat dobrou zpětnou vazbu

Buďte konkrétní, upřímní a slušní. Zvolte vhodnou příležitost i formu. Snažte se být konstruktivní a přesně formulujte vaše názory. Nezapomeňte pochválit, co se vám na práci organizace líbí. Přepadovky (noční telefonáty nebo zastavování zástupců organizace na ulici) nefungují. Domluvte si schůzku nebo pošlete e-mail.

Chvilka pro demokracii

FINANČNĚ PODPORUJTE NEZISKOVOU ORGANIZACI, S JEJÍŽ ČINNOSTÍ SOUZNÍTE

Chvilka pro demokracii

Co dělají neziskovky a jak fungují?

Věnují se opomíjeným nebo přehlíženým tématům, která nezvládá řešit stát a soukromý sektor je řešit nechce. Jsou nezávislé. Nejsou vázány na stát ani nejsou závislé na privátním vedení. Velmi často disponují expertními znalostmi ve svém oboru, vzdělávají veřejnost a pomáhají potřebným.

Chvilka pro demokracii

ZAPOJTE SE DO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ČINNOSTI

Chvilka pro demokracii

Jak na to?

Nabídněte své schopnosti a čas veřejně prospěšným organizacím nebo spolkům, kterým věříte. Stačí chvilka. Podpořte finančně projekty, kterým fandíte. Zapojte i vaše přátele nebo rodinu. Možná budete překvapeni, kdo všechno do toho půjde s vámi.

Chvilka pro demokracii

PODÍLEJTE SE NA PÉČI O VEŘEJNÝ PROSTOR

Chvilka pro demokracii

I vy můžete měnit své okolí k lepšímu

Zamyslete se, co se vám ve vašem okolí líbí a co ne. Co můžete udělat pro to, aby se vaše okolí změnilo k lepšímu? Máte nápad? Ze všeho nejdůležitější je začít. Sledujte jednání a program místního zastupitelstva. Právě tam se často rozhoduje o podobě veřejného prostoru. Dávejte zastupitelstvu zpětnou vazbu a konzultujte s ním své nápady. Spojte se s dalšími lidmi. Nebojte se a inspirujte ostatní. Ve větším počtu se to lépe táhne.

Chvilka pro demokracii

FINANČNĚ PODPORUJI KULTURNÍ AKCE, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNOU INSTITUCI NEBO STAVBU

Chvilka pro demokracii

Finanční podpora je důležitá

Každých pár korun se počítá. Opravdu. Pomáhat můžete i desetikorunou nebo stovkou. Každých pár korun se počítá. Opravdu. Pravidelná podpora umožňuje veřejně prospěšným organizacím lépe plánovat aktivity. Ale i jednorázové příspěvky jsou velmi důležité. Je jen na vás, jakou formu podpory zvolíte. Finančním darem podpoříte přímo to, co chcete. Třeba rekonstrukci památek, nákupy pro maminky v nesnázích, péči o životní prostředí atd.

Chvilka pro demokracii

ZAJÍMÁM SE O PROBLÉMY SLABŠÍCH

Chvilka pro demokracii

Každý z nás může někdy potřebovat pomoc ostatních

Ne vždy si za nesnáze mohou lidé sami: nezaviněná autonehoda, náhlá nemoc, tělesné postižení, rodinné poměry, do kterých se člověk narodí apod. Bavte se napřímo s lidmi, kteří potřebují pomoc. Ptejte se jich. Nebo podpořte organizaci, která jim pomáhá. Usilujte o podporu a začlenění znevýhodněných lidí do společnosti (např. sociálně slabých, osamělých seniorů apod.)

Chvilka pro demokracii

PŘI SVÉM PODNIKÁNÍ BERTE OHLED NA LOKALITU I KOMUNITU

Chvilka pro demokracii

Podnikání ohleduplné k místnímu společenství

Můžete svým podnikáním podpořit společenský život regionu? Jděte do toho. Propojení s místními spolky, workshop pro veřejnost, den otevřených dveří, přednáška, fotbalový turnaj... Možností je hodně. Máte-li příležitost, můžete nabídnout práci nebo brigádu znevýhodněným lidem. Z napojení na místní komunitu mohou vzejít nové podnikatelské příležitosti.

Chvilka pro demokracii

PODNIKEJTE S RESPEKTEM K PŘÍRODĚ

Chvilka pro demokracii

Podnikejte tak, aby se z přírody a krajiny radovaly i příští generace

Dodržujte ekologické předpisy a směrnice. Můžete v rámci vašeho podnikání udělat pro přírodu něco navíc? Zkuste to. Zadržování a čistota vody v krajině, sázení stromů, šetrná likvidace odpadu, ochrana vzácných lokalit… To jsou jen některé z oblastí, kde se můžete zapojit. Máme jenom jeden pokus. Když zničíme přírodu a krajinu, je konec.

Chvilka pro demokracii

>

SLEDUJTE DŮVĚRYHODNÁ MÉDIA

Chvilka pro demokracii

Jak poznat důvěryhodné médium?

Jde zjistit: Autor textu a kontakt na něj Vlastník a provozovatel média IČ firmy Stav hospodaření (na Justice.cz) Uvádí původní zdroj informací (ideálně odkaz) Ve sdělení jsou zřetelně oddělena fakta a názory autora se Reklama je označena Nezvyšuje uměle závažnost informace, např. bulvárními titulky
Zdroj a více informací: rating.nfnz.cz/about/

Chvilka pro demokracii

PŘEDPLAŤTE SI DŮVĚRYHODNÉ MÉDIUM

Chvilka pro demokracii

Proč si předplácet důvěryhodné médium?

Pomůžete tím médiu udržet si nezávislost. Nezávislá a důvěryhodná média jsou jedním z pilířů demokracie. Předplatné můžete koupit sobě, ale klidně i rodině nebo přátelům.

Chvilka pro demokracii

OVĚŘUJTE SI INFORMACE

Chvilka pro demokracii

Jak si ověřit informace?

Hledejte původní zdroje informací Ověřujte si informace z nezávislých a důvěryhodných zdrojů Srovnávejte různé pohledy na stejná témata

Chvilka pro demokracii

PRŮBĚŽNĚ SE VZDĚLÁVEJTE

Chvilka pro demokracii

Jak a proč si rozšiřovat obzory?

Choďte na veřejné přednášky a debaty. Čtete knihy, noviny, sledujte dokumenty a investigativní reportáže. Zajímejte se o současné dění i o historii. Soustřeďte se na ověřená fakta. Vzdělání je účinná zbraň proti manipulaci a propagandě.

Chvilka pro demokracii

KOMENTUJTE A SDÍLEJTE JEN OVĚŘENÉ INFORMACE

Chvilka pro demokracii

Jak se zapojit do veřejné debaty?

Komentujte dění, ale pracujte jen s ověřenými fakty Formulujte své názory co nejjasněji Pamatujte, že debatou ovlivňujete směřování celé společnosti Sdílejte jen informace z důvěryhodných zdrojů Pozor abyste nenaletěli a sami nešířili fake news

Chvilka pro demokracii

PETICE

Chvilka pro demokracii

Co jsou petice?

Je to zákonem dovolený prostředek, jak můžeme něco změnit nebo dát věci do pohybu. Petice je způsob, jak komunikovat se zvolenými zástupci a účastnit se demokratického rozhodovacího procesu. Lze ji využít ke komunikaci se státní správou nebo samosprávou.

Chvilka pro demokracii

DEMONSTRACE

Chvilka pro demokracii

Proč zrovna demonstrace?

Jedná se o standardní způsob, jak dát najevo názor Jde o běžnou součást diskuze v demokratické společnosti Svoboda shromažďování je základním lidským právem Demonstraci lze pořádat bez předchozího povolení, stačí ji oznámit

Chvilka pro demokracii

ZAPOJTE SE DO VEŘEJNÉ DISKUZE

Chvilka pro demokracii

Proč je dobré diskutovat? Diskuze je prostředkem, jak ovlivnit dění okolo sebe V diskuzi si rozšiřujeme obzory a učíme se vzájemně si naslouchat Díky diskuzi si tříbíme názory a lépe chápeme názory ostatních

Kde se můžete zapojit do diskuze? Veřejné debaty Sociální sítě Média Komunikace se státní správou a samosprávou

Chvilka pro demokracii

BAVTE SE O POLITICE SE SVÝMI BLÍZKÝMI, I KDYŽ MAJÍ ODLIŠNÉ NÁZORY

Chvilka pro demokracii

Proč má cenu bavit se o politice, i když spolu nesouhlasíte

Jedině tak si můžete vzájemně lépe porozumět Bude pro vás snazší si oboustranně naslouchat a respektovat se Nemusíte spolu souhlasit, ale dialog je dobrý začátek Lépe se poznáte

Chvilka pro demokracii

HLEDEJTE, CO VÁS SPOJUJE S LIDMI, SE KTERÝMI NESOUHLASÍTE

Chvilka pro demokracii

Proč hledat společnou řeč?

I s názorovými oponenty máme často společného víc, než bychom čekali. Třeba strach o rodinu a o budoucnost nebo zálibu v zahrádkaření. Na tom, co nás spojuje, můžeme budovat vzájemnou důvěru a porozumění.

Chvilka pro demokracii

ZKOUŠEJTE POROZUMĚT OSTATNÍM

Chvilka pro demokracii

Jak lépe pochopit lidi kolem nás?

Zjišťujte, proč lidem jejich názory dávají smysl a jak k nim dospěli Poznávejte, na základě čeho jsou vaše názory stejné nebo odlišné Buďte trpěliví

Chvilka pro demokracii

UDRŽUJTE DOBRÉ SOUSEDSKÉ VZTAHY

Chvilka pro demokracii

Dobré sousedské vztahy se promítají do vašeho okolí i do politiky

Můžete lépe zvelebovat vaše okolí, řešit problémy a hájit společné zájmy.Zlepšíte vzájemnou komunikaci a můžete si efektivněji pomáhat.Dozvíte se nejčerstvější místní novinky, o kterých jste třeba neměli ani tušení.

Chvilka pro demokracii

POMÁHEJTE ORGANIZOVAT AKCE, KTERÉ SPOJUJÍ MÍSTNÍ OBČANY

Chvilka pro demokracii

Podílejte se na budování místní komunity

Jednou za čas zkuste uspořádat sousedské setkání, dobročinný bazar nebo třeba koncert.Akce tohoto druhu upevňují místní komunitu a prospívají rozvoji občanské společnosti.Můžete se přidat k některému z místních spolků, který akce organizuje. Manuál pro organizátory aktivit ve veřejném prostoru ZDE.

Chvilka pro demokracii

ZAJÍMEJTE SE O ČINNOST MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Chvilka pro demokracii

V čem jsou spolky prospěšné?

Spojují lidi a dávají jim možnost zvelebovat společné místo nebo rozvíjet sdílené myšlenky.Vytváří se kolem nich komunita lidí, kteří si díky nim více rozumí a jsou si blíž.Spolky mají větší vliv než jednotlivec: lidé díky nim lépe prosazují společné zájmy.

Chvilka pro demokracii

POMÁHEJTE POŘÁDAT DEBATY NEBO SHROMÁŽDĚN

Chvilka pro demokracii

Proč pořádat debaty a shromáždění?

Debata patří k základním stavebním kamenům demokracie. Výměna informací i názorů člověka obohacuje. Skutečné setkání lidí je mnohem cennější než debatování na sociálních sítích. Uspořádat debatu nebo shromáždění je snadné. Administrativně náročnější jsou aktivity ve veřejném prostoru. Chcete poradit? Napište nám!

Chvilka pro demokracii

VOLTE ZODPOVĚDNĚ

Chvilka pro demokracii

Jak volit zodpovědně?

Rozhodujte se podle podstatných informací: Jakou práci už daná strana nebo kandidát odvedli? Jaký má program? Jakou minulost mají její kandidáti? Myslete na budoucnost a nenaleťte planým slibům. Slibovat umí každý. Nenechte se opít marketingovým rohlíkem: TV spoty, plakáty a dárky jsou jen pozlátko.

Chvilka pro demokracii

RESPEKTUJTE ZODPOVĚDNÉ POLITIKY

Chvilka pro demokracii

Politici a občanská společnost

Politici jsou zvolení zástupci občanů, kteří jim dali svoji důvěru. Respektujme politiky, kteří dodržují demokratická pravidla a pracují pro veřejné blaho. Ani demokraticky zvolený politik není nedotknutelný. Je normální politiky kontrolovat.

Chvilka pro demokracii

ZAJÍMEJTE SE O PROBLÉMY SVOJÍ OBCE

Chvilka pro demokracii

Každý může měnit své okolí k lepšímu

Zjistěte si, jak funguje zastupitelstvo ve vaší obci nebo městské části. Nenechte se odradit. Ve vaší obci můžete ovlivnit víc věcí, než se na první pohled zdá. Komunikujte napřímo se svými zastupiteli. Dejte najevo spokojenost i to, co vás trápí.

Chvilka pro demokracii

SLEDUJTE DODRŽOVÁNÍ DEMOKRATICKÝCH PRAVIDEL VE STÁTNÍ SPRÁVNĚ

Chvilka pro demokracii

Férovost státní správy hlídáme společně

Státní správa je placená z daní občanů. Má sloužit lidem, ne politikům. Zorientujte se v oblastech státní správy, které vás zajímají nebo souvisejí s tím, čemu se věnujete. Nebojte se ozvat, jakmile tušíte, že jsou demokratická pravidla porušována. Sledujte důvěryhodná média, která dodržování pravidel hlídají.

Chvilka pro demokracii

KOMUNIKUJTE SE SVÝMI ZASTUPITELI

Chvilka pro demokracii

Jak komunikovat s místními zastupiteli?

Sledujte, co má zastupitelstvo na programu. Buďte v obraze. Choďte na veřejná zasedání a sledujte své zastupitele na sociálních sítích. Můžete jim také poslat e-mail, dopis nebo je požádejte o osobní schůzku. Sdílejte se zastupiteli své zkušenosti a dávejte jim konstruktivní zpětnou vazbu.

Chvilka pro demokracii

STAŇTE SE PŘÍZNIVCEM POLITICKÉ STRANY NEBO DO NÍ VSTUPTE

Chvilka pro demokracii

Proč je dobré podporovat politickou stranu nebo do ní vstoupit?

Můžete efektivně ovlivnit dění ve společnosti. Být součástí politické strany je šance prosadit něco nového. Pomůžete tomu, aby měly vám sympatické myšlenky větší ohlas ve společnosti. V demokratických stranách jsou otevřené příležitosti pro každého. Budete mít vliv na dění ve straně, která je vám názorově blízká. Máte šanci se něco přiučit.

Chvilka pro demokracii

ZVAŽTE KANDIDATURU

Chvilka pro demokracii

Proč kandidovat a co to znamená?

Každý má právo kandidovat ve volbách. Jedna z výhod demokracie. Příležitost ovlivnit dění kolem sebe a podpořit vám blízké myšlenky. Můžete se připojit na kandidátku strany, kterou podporujete nebo jste jejími členy. Kandidovat můžete třeba do zastupitelstva vaší obce nebo do parlamentu. Ale můžete to zkusit i na prezidenta. Další z výhod demokracie.

Chvilka pro demokracii

DÁVEJTE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝM ORGANIZACÍM ZPĚTNOU VAZBU

Chvilka pro demokracii

Jak dávat dobrou zpětnou vazbu

Buďte konkrétní, upřímní a slušní. Zvolte vhodnou příležitost i formu. Snažte se být konstruktivní a přesně formulujte vaše názory. Nezapomeňte pochválit, co se vám na práci organizace líbí. Přepadovky (noční telefonáty nebo zastavování zástupců organizace na ulici) nefungují. Domluvte si schůzku nebo pošlete e-mail.

Chvilka pro demokracii

FINANČNĚ PODPORUJTE NEZISKOVOU ORGANIZACI, S JEJÍŽ ČINNOSTÍ SOUZNÍTE

Chvilka pro demokracii

Co dělají neziskovky a jak fungují?

Věnují se opomíjeným nebo přehlíženým tématům, která nezvládá řešit stát a soukromý sektor je řešit nechce. Jsou nezávislé. Nejsou vázány na stát ani nejsou závislé na privátním vedení. Velmi často disponují expertními znalostmi ve svém oboru, vzdělávají veřejnost a pomáhají potřebným.

Chvilka pro demokracii

ZAPOJTE SE DO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ČINNOSTI

Chvilka pro demokracii

Jak na to?

Nabídněte své schopnosti a čas veřejně prospěšným organizacím nebo spolkům, kterým věříte. Stačí chvilka. Podpořte finančně projekty, kterým fandíte. Zapojte i vaše přátele nebo rodinu. Možná budete překvapeni, kdo všechno do toho půjde s vámi.

Chvilka pro demokracii

PODÍLEJTE SE NA PÉČI O VEŘEJNÝ PROSTOR

Chvilka pro demokracii

I vy můžete měnit své okolí k lepšímu

Zamyslete se, co se vám ve vašem okolí líbí a co ne. Co můžete udělat pro to, aby se vaše okolí změnilo k lepšímu? Máte nápad? Ze všeho nejdůležitější je začít. Sledujte jednání a program místního zastupitelstva. Právě tam se často rozhoduje o podobě veřejného prostoru. Dávejte zastupitelstvu zpětnou vazbu a konzultujte s ním své nápady. Spojte se s dalšími lidmi. Nebojte se a inspirujte ostatní. Ve větším počtu se to lépe táhne.

Chvilka pro demokracii

FINANČNĚ PODPORUJI KULTURNÍ AKCE, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNOU INSTITUCI NEBO STAVBU

Chvilka pro demokracii

Finanční podpora je důležitá

Každých pár korun se počítá. Opravdu. Pomáhat můžete i desetikorunou nebo stovkou. Každých pár korun se počítá. Opravdu. Pravidelná podpora umožňuje veřejně prospěšným organizacím lépe plánovat aktivity. Ale i jednorázové příspěvky jsou velmi důležité. Je jen na vás, jakou formu podpory zvolíte. Finančním darem podpoříte přímo to, co chcete. Třeba rekonstrukci památek, nákupy pro maminky v nesnázích, péči o životní prostředí atd.

Chvilka pro demokracii

ZAJÍMÁM SE O PROBLÉMY SLABŠÍCH

Chvilka pro demokracii

Každý z nás může někdy potřebovat pomoc ostatních

Ne vždy si za nesnáze mohou lidé sami: nezaviněná autonehoda, náhlá nemoc, tělesné postižení, rodinné poměry, do kterých se člověk narodí apod. Bavte se napřímo s lidmi, kteří potřebují pomoc. Ptejte se jich. Nebo podpořte organizaci, která jim pomáhá. Usilujte o podporu a začlenění znevýhodněných lidí do společnosti (např. sociálně slabých, osamělých seniorů apod.)

Chvilka pro demokracii

PŘI SVÉM PODNIKÁNÍ BERTE OHLED NA LOKALITU I KOMUNITU

Chvilka pro demokracii

Podnikání ohleduplné k místnímu společenství

Můžete svým podnikáním podpořit společenský život regionu? Jděte do toho. Propojení s místními spolky, workshop pro veřejnost, den otevřených dveří, přednáška, fotbalový turnaj... Možností je hodně. Máte-li příležitost, můžete nabídnout práci nebo brigádu znevýhodněným lidem. Z napojení na místní komunitu mohou vzejít nové podnikatelské příležitosti.

Chvilka pro demokracii

PODNIKEJTE S RESPEKTEM K PŘÍRODĚ

Chvilka pro demokracii

Podnikejte tak, aby se z přírody a krajiny radovaly i příští generace

Dodržujte ekologické předpisy a směrnice. Můžete v rámci vašeho podnikání udělat pro přírodu něco navíc? Zkuste to. Zadržování a čistota vody v krajině, sázení stromů, šetrná likvidace odpadu, ochrana vzácných lokalit… To jsou jen některé z oblastí, kde se můžete zapojit. Máme jenom jeden pokus. Když zničíme přírodu a krajinu, je konec.

Chvilka pro demokracii